Kliniğimizde sterilizasyon donanımımızın bize sağladığı bir avantaj olarak gömük yirmi yaş çekimleri, kemik grefti uygulamaları, rezeksiyon işlemleri gibi cerrahi uygulamalar yapılabilmektedir.

Bilgi

DoktorA. Filiz Kahveci
KonuCerrahi Diş Hekimliği